Polski (PL)Russian (RU)
Poniedziałek 22 grudnia 2014
Please update your Flash Player to view content.

Informacja

UWAGA!!!
 
Poczynając od dnia 1 września 2012 roku rosyjskie urzędy konsularne w Polsce będą przyjmować wyłącznie elektroniczne wnioski wizowe wypełnione w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ruInformacja wizowa dla obywateli państw Unii Europejskiej

 

Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

W celu uzyskania wizy na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy złożyć w Wydziale Konsularnym lub w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul.Krótka 1, www.poland-ifs.com E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write(''); document.write(addy_text38172); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) następujące dokumenty (mogą być również dostarczone przez osobę trzecią):

UWAGA! Wydział Konsularny oraz Rosyjskie Centrum Wizowe przyjmują wnioski wizowe wydrukowane zgodnie z regułami.

Przed drukowaniem wniosku wizowego prosimy sprawdzić ustawienia systemu ADOBE: 

A) W  polu  "Page Scaling" ma być wpisano "None"

B) W polu "Rotate and Center" nie ma żadnego oznakowania.

1. Kwestionariusz wizowy (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają oddzielny paszport), musi być wypełniony w komputerze i wydrukowany.

Kwestionariusz wizowy musi być podpisany osobiście przez osobę ubiegającą się o wizę. Nie są przymowane kwestionariusze nadesłane faksem. Do kwestionariusza należy dołączyć jedno zdjęcie.

UWAGA! Zdjęcie powinno spełniać następujące kryteria:

  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
  • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
  • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
  • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
  • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby
  • twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
  • twarz nie może być przesłonięta włosami.

2. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.

3. Podstawę dla ubiegania się o wizę stanowi:

-           w pzrypadku wizy służbowej (dla członków delegacji oficjalnych) – zaproszenie od właściwego zapraszającego organu rosyjskiego (oryginał lub kopię), a także oryginał pisma kierującego właściwego organu państwa członkowskiego UE, potwierdzającego, że wnioskodawca jest członkiem delegacji;

-           w przypadku wizy biznesowej lub humanitarnej  -  zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę  prawną,  zarejestrowaną  na  terenie  Federacji   Rosyjskiej,    lub zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy;

-           w przypadku wjazdu w celu wykonania pracy dzienikarskiej – oryginał zadania redakcyjnego, a także legitymacja dzienikarska;

-           w przypadku wiz dla przewożników międzynarodowych – oryginał pisma z ZMPD;

-           w przypadku wizy prywatnej – zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - w przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa;

-          w przypadku wizy turystycznej - umowę świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny), a także potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.

-          w przypadku wizy tranzytowej - paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji;

-           w przypadku wyjazdu w celu podjęcia studiów lub pracy na okres powyżej 90 dni -  oryginał zaproszenia, sporządzonego przez organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji;

-           w przypadku wyjazdu w celu podjęcia studiów na okres do 90 dni - zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską uczelnię, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji;

-           w przypadku wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania, do osoby chorej lub na pogrzeb – potwierdzenie faktu choroby lub zgonu przez personel medyczny lub  władze rosyjskie (oryginał lub kopię);

-           w przypadku wyjazdu na groby krewnych – dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię).

Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:

-                     nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji i t.d.;

-                     adres prawny;

-                     NIP;

-                     cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;

-                     podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;

-                     dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia, miejsce zamieszkania), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów. 

4. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Konsul zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcę na stawiennictwo osobiste, może także poprosić o złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.

Rodzaje wiz, terminy ważności wiz

-         wizy biznesowe, służbowe, humanitarne (jedno lub dwukrotne) wystawiane na okres do 90 dni;

-         wizy biznesowe, służbowe, humanitarne (wielokrotne) wystawiane na okres do 1 roku, pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni;

-         wiza w celu wyjazdu dla wykonania pracy dziennikarskiej (jedno lub dwukrotna) wystawiana na okres do 90 dni;

-         wiza dla przewoźników międzynarodowych (wielokrotna) wystawiana na okres do 1 roku.

-         wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawiana maksymalnie na okres do 30 dni;

-         wiza tranzytowa (jedno lub dwukrotna) wystawiana na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzaju transportu);

-         wiza w celu podjęcia studiów  (jedno lub dwukrotna) wystawiana na okres do 90 dni;

-         wiza w celu podjęcia studiów lub pracy na okres powyżej 90 dni (jednokrotna) wystawiana na okres do 90 dni z następnym przedłużeniem wizy do 1 roku w organach  Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji z możliwością wielokrotnego wjazdu;

-         wiza w celu wyjazdu na groby krewnych (jednokrotna) wystawiana na okres do 14 dni;

-         wiza w celu wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania, lub do osoby chorej lub na pogrzeb (jedno lub dwukrotna) wystawiana na okres do 90 dni;

-         wiza prywatna (jedno lub dwukrotna) wystawiana na okres do 90 dni lub wielokrotna (w zależności od zaproszenia) - do 1 roku;

Wielokrotne długoterminowe wizy na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy.

Wielokrotne długoterminowe wizy na okres powyżej 1 roku wystawia się pod warunkiem wykorzystania dwóch poprzednie wystawionych wielokrotnych wiz na okres do 1 roku.

Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku długoterminowych wiz łączny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w każdym okresie liczącym 180 dni.

Wielokrotne wizy wystawia się tylko w razie konieczności wielokrotnych wyjazdów do Rosji.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

 Czas rozpatrywania wniosków wizowych

 Czas rozpatrywania wniosków wizowych wynosi:

-         w przypadku wiz długoterminowych (do 1 roku) wielokrotnych – 10 dni;

-         w przypadku wiz długoterminowych (do 1 roku) wielokrotnych, wystawianych na podstawie zaproszenia, sporządzonego przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub decyzji MSZ Rosji – od 1 do 10 dni;

-         w przypadku wiz krótkoterminowych (do 90 dni) jedno lub dwukrotnych – od 1 do 10 dni.

                                                       Opłaty wizowe  

-         rozpatrywanie wniosku wizowego od 4 do 10 dni (tryb zwykły) – równowartość 35 euro;

-         rozpatrywanie wniosku wizowego od 1 do 3 dni (tryb ekspresowy) – równowartość 70 euro;

Opłata wizowa nie zależy ani od ilokrotności wizy ani od okresu jej ważności.

Z opłaty wizowej są zwolniene osoby, wymienione w art 6, p.3 Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Opłata jest pobierana w PLN (według kursu walutowego do euro) wraz ze złożeniem niezbędnych dokumentów. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.

Za przeniesienie wizy do innego paszportu, poprawienie błędów w wizie, powstałych nie z winy Wydziału Konsularnego, pobiera się dodatkowa opłata.

Dokumenty są przyjmowane w poniedziałki, środy i piątki od 8:00 do 12:30.

Gotowe wizy wydawane są w poniedziałki, środy i piątki od 14:00 do 16:00

-nbsp;nbsp; mce_style=

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie,dowiedz się więcej